Beweeg-Wijs                                                                                Oefentherapie Cesar & Mensendieck | Kinderoefentherapie | Slaapoefentherapie
                      deskundigheid op het gebied van houding, bewegen, ontspanning en slapen

motorische ontwikkeling 0-4 jaar

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dit vanzelf en goed maar soms loopt een kind een ontwikkelingsachterstand op. Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet meer zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Een kinderoefentherapeut helpt en ondersteunt een kind in dit proces en is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar.

hulpvraag

De hulpvraag bij kindjes van 0-4 jaar komt meestal vanuit ouders, verzorgers, het kinderdagverblijf, huisarts, jeugdarts of specialist komen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een baby met een voorkeurshouding
  • een baby bij wie het omrollen niet lukt
  • een dreumes die niet tot kruipen komt
  • een dreumes die maar niet gaat lopen
  • een kleuter die het lastig vindt om te fietsen
  • een kind dat vaak valt, botst of struikelt
  • een kind met te weinig of juist teveel bewegingsdrang
  • een kind met te lage of juist te hoge spierspanning
  • een 'onhandig' kind; een brokkenpiloot

onderzoek

Na aanmelding en intake wordt -afhankelijk van de leeftijd van het kind-  een uitgebreid motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind op alle gebieden met als leidraad de voorgeschiedenis en de gestelde hulpvraag. 

behandeling

Het behandelplan wordt op zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich vaardigheden 'ongemerkt' en spelenderwijs eigen maakt. Bij het hele jonge kind speelt de ouder een cruciale rol! Tijdens de behandelingen worden de voorwaarden voor een leeftijdsconforme motoriek geschept. Hierbij wordt de aanpak gericht op de belevingswereld en interesses van het kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij sleutelwoorden in de wijze van aanpak en begeleiding. Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders/verzorgers over de vorderingen van de therapie.

 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info