Beweeg-Wijs                                                                                Oefentherapie Cesar & Mensendieck | Kinderoefentherapie | Slaapoefentherapie
                      deskundigheid op het gebied van houding, bewegen, ontspanning en slapen

Corona en de praktijk


Beweeg-Wijs (kinder) Oefentherapie is per 11 mei weer geopend!  

We hebben in navolging van de richtlijnen van onze beroepsvereniging en de overheid passende maatregelen getroffen zodat wij op een, voor u en ons, veilige manier de praktijk kunnen opstarten en voortzetten. In alle praktijklocaties van Beweeg-Wijs volgen we de door het RIVM goedgekeurde richtlijnen nauwgezet op!


Indien wordt afgesproken dat u NIET naar de praktijk komt kunnen wij u 'op afstand'  begeleiden. Daartoe hebben de therapeuten van Beweeg-Wijs de mogelijkheid om met behulp van VIDEO-CONSULTS contact met u te hebben. Deze mogelijkheid wordt u persoonlijk aangeboden; als u hiermee akkoord gaat ontvangt u van uw therapeut per mail of per sms een uitnodiging. U kunt deze accepteren waarna u in een online omgeving komt, in een zogenaamde 'virtuele wachtkamer'. Uw therapeut haalt u vervolgens uit deze wachtkamer zodra haar video-lijn beschikbaar is.


Wij vragen u vriendelijk om -indien mogelijk- gebruik te maken van de mogelijkheid tot VIDEO-CONSULTS zodat we uw begeleiding kunnen voortzetten en tegelijkertijd verplaatsing van mensen kunnen beperken/voorkomen. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de maatschappelijke oproep de verspreiding van het corona-virus maximaal te beperken.

---     SAMEN STERK TEGEN CORONA     ---

Kaart
Opbellen
E-mail
Info